Originálna chuť tradície

Program podujatia rok 2014

Navigácia:  Súťaž » Halušky "FEST" 2014 » Program podujatia rok 2014

PIATOK 18.JÚLA 2014

 • 14:00 - Remeselný jarmok Halušky FEST Turecká, prezentácia a predaj domácich výrobkov, občerstvenie, pivo Zlatý Bažant - partner podujatia, suveníry akcie Halušky FEST
 • Obecné bryndzové halušky pre návštevníkov - centrálne parkovisko - zvonica
 • Kultúrny program, piatkový country - pop večer pre návštevníkov Halušky FESTU
 • Halušková FEST tombola - ceny pre návštevníkov, akciu môžete podporiť zakúpením haluškovej tomboly (len za 50 centov) a vyhrať hodnotné ceny od partnerov podujatia ako aj zakúpením suvenírov akcie v obecnom stánku pri zvonici počas obidvoch dní akcie
 • 16:00 - 16 15 - OFICIÁLNE OTVORENIE PODUJATIA, uvítanie účastníkov FEST Halušky Turecká, remeselníkov, hostí, návštevníkov - oboznámenie prítomných návštevníkov s programom podujatia, moderátor Rádia Anténa a starosta obce Ivan Janovec, Svetlan Turčan, zakladateľ podujatia z roku 1995, programová manažérka Majka Janovcová Homolová
 • 16:30 - 19:00 - PRAMEŇ COUNTRY MUSIC BB - Vystúpenie country kapely z Banskej Bystrice - účinkujúci v programe HALUŠKY TURECKÁ 1995
 • 17:00 - 17:15 - Vstup moderátori, predstavenie partnerov podujatia, vtipnejší vyhráva
 • 18:00 - 18:15 - Vstup moderátorov, rozhovory s partnermi podujatia, účastníkmi 1.ročníka Halušiek z roku 1995
 • 19:00 - 19:15 - Vstup, moderátori, predstavenie partnerov podujatia, pravidlá súťaže
 • 19:15 - 19:30 - Vyhodnotenie piatkovej FEST Haluškovej tomboly, moderátori, Majka
 • 19:30 - 20:30 - Jaromír Adamec & Acoustic Band - Hudobný program Pocta Waldemaru Matuškovi I vstup - Hudobní hostia z Českej republiky
 • 20:30 - 20:45 - Vstup moderátorov - rozhovory s hosťami a návštevníkmi podujatia- účastníkmi 1. ročníka Halušiek z roku 1995
 • 20:45 - 21:30 - Jaromír Adamec & Acoustic band - Hudobný program Pocta Waldemaru Matuškovi II vstup
 • 21:30 - 21:45 - Vstup moderátora, program na Sobotu 19.7.2014
 • 21:45 - 23:15 - KABÁT TRIBUTE VESTIS - Hard rocková kapela známych hitov Kabátu
 • 23:15 - 02:00 - DJ OLIVER HAIN - RÁDIO ANTÉNA - najväčšie Slovenské a svetové hity
 • 02:00 -  Ukončenie piatkového hudobného večera - OLIVER HAIN - Generálny mediálny partner - Rádio ANTÉNA

SOBOTA 19. JÚLA 2014

 • 9:00 - 9:30 - Zahájenie hlavného súťažného dňa podujatia Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek - Jubilejný 20 ročník
 • 9:20 - sústredenie súťažných družstiev v priestore dolnej časti parkoviska, pochod súťažných družstiev, hostí, partnerov podujatia, zakladateľa Svetlana Turčana, starostu obce Ivana Janovca v sprievode so Starohorským baníckym spevokolom Haliar pred tribúnu , zvonenie na obecnom historickom zvone ako oficiálne otvorenie podujatia, na tribúne - Príchod na tribúnu - Spev hymny SR - a baníckej hymny - Starohorský banícky spevokol Haliar
 • predstavenie hostí podujatia, generálnych, hlavných, produktových, mediálnych, partnerov, hostí podujatia, starostu obce - moderátori , predstavenie súťažných družstiev na tribúne, predstavenie riaditeľa súťaže, rozhodcov a degustačnej komisie, príhovor starostu obce Ivana Janovca a zakladateľa podujatia z roku 1995 Svetlana Turčana, rozchod súťažných družstiev do súťažných boxov a príprava súťaže
 • krátke príhovory hostí podujatia, generálnych , hlavných , produktových a mediálnych partnerov - moderátori
 • slávnostný symbolický prípitok prítomných hostí a návštevníkov na oficiálne otvorenie hlavného súťažného dňa - moderátori
 • Vystúpenie Starohorského baníckeho spevokolu Haliar
 • Krátke vystúpenie gajdoša Lubomíra Tatarku

 • 10:15 - 11:30 - FS URPÍN - Vystúpenie folklórneho súboru z Banskej Bystrice
 • 11:30 - 11:45 - Vstup moderátori, ponuka služieb a sprievodného programu akcie
 • 11:45 - 13:00 - DFS MATIČIARIK vystúpenie detského folklór . súboru z Banskej Bystrice
 • 13:00 - 13:15 - súťaže pre deti a dospelých, obecné halušky
 • 13:15 - 14:15 - FS ORAVAN Senior - Vystúpenie folklórneho súboru seniorov z Oravy
 • 14:15 - 14:30 - vyhodnotenie Haluškovej tomboly 1.časť
 • 14:30 - 15:45 - JADRANKA - Vystúpenie šarmantnej speváčky slovenských a balkánskych hitov
 • 15:45 - 16:00 - predstavenie sponzorov podujatia
 • 16:00 - 17:00 - HALUŠKY TURECKÁ 1995 - Hudobno - slovné stretnutie účastníkov prvých svetových halušiek na Slovensku - v Tureckej a zakladateľa podujatia Svetlana Turčana, OLIVER HAIN - Najväčšie hity rokov 1995 - 1996 -1997, starosta obce Ivan Janovec
 • 17:00 - 17:45 - SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE Súťaže Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení bryndzových halušiek Turecká 2014 - Moderátori ,starosta obce, riaditeľ súťaže, degustátori, rozhodcovia, zakladateľ podujatia Svetlan Turčan, programová mangérka,
 • 17:45 - 18:00 - VYHODNOTENIE HALUŠKOVEJ TOMBOLY - 2. časť - moderátori, programová managerka


HLAVNÝ VEČERNÝ PROGRAM

 • 18:15 - 19:15 - ROBO KAZÍK - Známy spevák repeťáckych hitov
 • 19:15 - 19:30 - poďakovanie partnerom -podľa zoznamu, hosťom podujatia a všetkým, ktorí sa pričinili o organizáciu akcie 20. Jubilejné Halušky FEST Turecká 2014
 • 19:30 - 21:00 - NEW AGE OF SMOKIE - Hudobný hosť z Českej republiky - rock-popový medzinárodný cover band legendárnej kapely SMOKIE
 • 21:00 - 21:15 - poďakovanie účinkujúcim v programe a súťažným družstvám 20. Jubilejného 20. ročníka Halušky Turecká 2014
 • 21:15 - 22:45 - PLOŠTÍN PUNK - Vystúpenie punk- rockovej kapely z Liptovského Mikuláša
 • 22:45 - 03:00 - JUBILEJNÉ HALUŠKY FEST MIX 2014 Najväčších slovenských a svetových hitov uvádza OLIVER HAIN z RÁDIA ANTÉNA - Generálny mediálny partner podujatia
 • 3:00 - Ukončenie hudobného programu a podujatia Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek Halušky FEST Turecká 2014

Sprievodný program podujatia HALUŠKY FEST TURECKÁ 2014

HALUŠKOVÝ REMESELNÝ JARMOK – piatok od 15:00 hod, sobota
OBECNÉ BRYNDZOVÉ HALUŠKY PRE NÁVŠTEVNÍKOV  – zvonica centrum –počas obidvoch dní 
OBČERSTVENIE V OBECNÝCH STÁNKOCH ZLATÝ BAŽANT  nonstop
SUVENÍRY PODUJATIA v stánku obce pri zvonici počas dvoch dní
DETSKÝ SVET TURECKÁ pri kultúrnom dome – piatok, sobota
FOLKLÓRNE SÚŤAŽE – FS URPÍN – tribúna – sobota
HALUŠKOVÁ TOMBOLA – Ceny pre návštevníkov – piatok, sobota
OBČERSTVENIE PRE PARTNEROV  podujatia – kultúrny dom - sobota

najnovšie informácie:
 

Všetkým partnerom podujatia srdečne ďakujeme za podporu.

partneri podujatia