Originálna chuť tradície

ZMENY v Pravidlách súťaže 2018

Ak má byť súťaž férová, je potrebné dodržiavať pravidlá. Každým rokom sa viac a viac snažíme tieto pravidlá vylepšovať, aby boli jednoznačné, aby sme do nich zapracovali aj riešenia nových nejasností. Počúvame súťažiacich aj divákov, a hlavne na základe ich pripomienok, otázok a ohlasov upravujeme a dopĺňame.

Áno, už sú trošku dlhé, je to tým, že každý rok sa objaví niečo, čo sa oplatí objasniť. No snažíme sa vety redukovať na pragmatické minimum, aby ostávali čím prehľadnejšie.

Nasledujúci text NIE SÚ KOMPLETNÉ pravidlá pre rok 2018, tie nájdete na samostatnej stránke: "Pravidlá súťaže 2018".

Tento rok dopĺňame:
"Organizátor zabezpečí súťažiacim nádobu na umývanie zemiakov resp. hygienu pri práci."

Upravujeme:
"Hodnotiaca komisia - 3 degustátori hodnotia kvalitu uvarených halušiek, chuť, estetiku, a pridelia družstvu body od 0 po 6 bodov podľa kvality a estetiky jedla, pričom najvyššie a najlepšie hodnotenie je 6. Maximálny súčet pridelených bodov je 18. Body prideľuje každý degustátor samostatne."

Ujasňujeme bodovanie:
"Body pre hodnotenie degustátormi budú prideľované nasledovne:
vzhľad: 0 - 2 body
chuť: 0 - 2 body
konzistencia halušiek: 0 - 2 body"

Každé družstvo v kategórií TRADIČNÉ BRYNDZOVÉ HALUŠKY musí získať minimálne 10 bodov!

A ďalej platí:
V prípade, že družstvo nedosiahne hranicu kvality - 10 bodov, za každý chýbajúci bod im bude pripočítaná 1 minúta k celkovému času

Pre 2.kategóriu - HALUŠKY TISÍC CHUTÍ dopĺňame:
V prípade rovnakého počtu bodov u viacerých družstiev sa bude prihliadať na kratší čas varenia halušiek.

najnovšie informácie:
 

Všetkým partnerom podujatia srdečne ďakujeme za podporu.

partneri podujatia