Originálna chuť tradície

VÝSLEDKY SÚŤAŽE 2014

Navigácia:  Súťaž » Halušky "FEST" 2014 » VÝSLEDKY SÚŤAŽE 2014

Skvelý tohtoročný ročník podujatia skončil, všetky halušky sú zjedené, a my sme pre vás pripravili výsledkové listiny obidvoch kategórií.

Aby bolo jasné, z čoho všetkého sa hodnotilo aby sa dala spraviť výsledková listina, striktne sa vychádzalo z tohtoročných pravidiel pre túto súťaž 2014, v ktorých bolo zopár bodov, ktoré sa pre zabezpečenie objektivity nemohli obísť:

1. HLAVNÁ KATEGÓRIA – TRADIČNÉ BRYNDZOVÉ HALUŠKY
Súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek na čas a hodnotenie kvality.
Čas varenia:
- družstvo pripraví na štart - rozhodca odštartuje družstvo na varenie pokynom “Štart“, zapne meranie času na stopkách, až potom sa začne činnosť družstva
- kuchári po uvarení upravia vzhľad hotového jedla a povedia „ hotovo“. Rozhodca zastaví čas, oboznámi súťažiacich s ich časom a zapíše ho do formulára hodnotenia, čas potvrdí kuchár zo súťažného družstva podpisom do formulár.
Čas jedenia:
- čas jedenia sa počíta od pokynu vydaného rozhodcom „Štart“ a ukončí zdvihnutím ruky kuchára po zjedení všetkých halušiek, pričom miska musí ostať prázdna!
- rozhodca zapíše výsledný čas jedenia do formulára a oboznámi o čase súťažné družstvo, podpisom kuchára na formulár sa potvrdí správnosť údajov kvôli objektivite výsledkov
Body:
- od hodnotiacej komisie – degustátorov, minimálne však 30 bodov. V prípade, že družstvo nedosiahne hranicu kvality – 30 bodov, za každý chýbajúci bod im bude pripočítaná 1 minúta k celkovému času. (Tento rok bola horná hranica nie 40 ale 50 bodov, lebo neboli 4 ale 5 degustátorov, tak sa minimálny počet bodov posunul z 25 na 30 bodov.
- vyhráva družstvo s najväčším počtom bodov a najkratším časom.

2. KATEGÓRIA – HALUŠKY TISÍC CHUTÍ
Súťaž v kvalite uvarených halušiek z rôznych ingrediencií
- v tejto kategórií sa môžu prezentovať súťažné družstvá, ktoré môžu variť halušky aj z iných ingrediencií ako bryndza, napr. s kapustou, syrokrémom, tvarohom, vajcom atď. podľa chutí súťažiacich. Súťaží sa rovnako podľa pravidiel v predchádzajúcej kategórií s tým, že časový limit varenia 3 kg halušiek je max. 50 minút. Následne sa bude hodnotiť len kvalita jedla.
- víťazom najkvalitnejších halušiek je družstvo s najvyšším súčtom bodov od členov degustačnej komisie, čo sa týka „ kvality“, dodrží časový limit varenia a pravidlá súťaže.

Takmer všetky družstvá za držali pravidiel disciplinovane. V niektorých prípadoch bolo však nutné pridať trestné minúty a tým sa celkový čas niektorého družstva natiahol.

V jednom prípade došlo k oficiálnemu protestu voči výsledku merania času. Družstvá si ale musia uvedomiť, že rozhodca nemá možnosť nadržiavať, či akokoľvek umelo naťahovať čas, pretože stopky drží v ruke pred pretekajúcim družstvom a zastavuje ich na pokyn pretekárov. Čas im ukáže a až potom sa zapíše. A ešte aj ten zapísaný čas vedúci družstva odsúhlasuje svojim podpisom.

Aj keď nakoniec, o čo tu ide hlavne - o hru, o radosť z veselej akcie a spoločnosti.

najnovšie informácie:
 

Všetkým partnerom podujatia srdečne ďakujeme za podporu.

partneri podujatia