Originálna chuť tradície

Pravidlá súťaže 2019

Tohtoročné pravidlá súťaže varenia a jedenia bryndzových halušiek budú aktualizovanou doplnenou a upresnenou verziou tých minuloročných. Minuloročné pravidlá pretekov z 2018 sú pre tento rok 2019 neplatné.

Aktuálne pravidlá súťaže zverejníme najneskôr do konca mája 2019. Tešíme sa na stretnutie s Vami  na Haluškách v Tureckej 19. a 20. júla 2019.

najnovšie informácie:
  • Pozvánka na Halušky Fest Turecká 2019

    Tešíme sa na stretnutie s priaznivcami bryndzových halušiek v Tureckej aj po 25 rokoch, srdečne ste všetci vítaní.

  • Pravidlá súťaže 2019

    Tohtoročné pravidlá súťaže varenia a jedenia bryndzových halušiek budú aktualizovanou doplnenou a upresnenou verziou tých minuloročných. Minuloročné pravidlá pretekov z 2018 sú pre tento rok 2019 neplatné.

  • Prihláška do súťaže HALUŠKY FEST Turecká 2019

    Nech sa páči vyplniť  a poslať nám prihlášku do súťaže vo varení a jedení halušiek s najdlhšou tradíciou na Slovensku - od 1995

 

Všetkým partnerom podujatia srdečne ďakujeme za podporu.

partneri podujatia